RODO

Monitoring

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze zainstalowany jest monitoring wizyjny, który stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na monitorowanym terenie.

Administratorem monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze.

Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane do momentu nadpisania.
Tablice informujące o zainstalowanym monitoringu są umieszczone na terenie szkoły.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze możliwy jest pod nr tel.: 75 76 49 475 lub adresem email: dychajg@wp.pl.