Rekrutacja

   Drogi Rodzicu - rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 1 marca 2024 r. Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.

SP 10 jest dużą szkołą , położoną na terenie 1,7 ha. Edukację pobierają uczniowie w 27 oddziałach. Do dyspozycji dzieci pozostaje dobra baza dydaktyczna o powierzchni 4617 m 2, zawierająca 27 sal lekcyjnych, w tym: 2 pracownie informatyczne, 2 pracownie przyrodnicze, pracownia fizyczna i chemiczna, gabinet terapii pedagogicznej i logopedycznej, świetlicę, bibliotekę. Szkoła dysponuje doskonałą  bazą sportową. Uczniowie mają do dyspozycji  halę sportowo-widowiskową,  salę gimnastyczną , dwa ogólnodostępne, wielofunkcyjne boiska sportowe oraz nowoczesny  plac zabaw z wydzieloną strefą dla poszczególnych grup wiekowych i szachownicę.
SP 10 wyróżnia się szeroką ofertą zajęć dodatkowych, umożliwiających dzieciom rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, są to: koła przedmiotowe: języka polskiego, języka angielskiego, matematyczne, historyczne, przyrodnicze; koła artystyczne – plastyczne, muzyczne, teatralne i chór; koła taneczne i sportowe, robotyka oraz zajęcia kulinarne. Uczniowie rozwijają empatię i postawy społeczne dzięki prężnie działającemu  Szkolnemu Klubowi Wolontariusza. Wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów służą: terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia rewalidacyjne. Dzięki współpracy z jeleniogórskimi klubami sportowymi prowadzone są dla uczniów dodatkowe zajęcia w dyscyplinach: piłka koszykowa, szachy, karate i taniec. 
SP 10 odznacza się wysokimi wynikami procesu kształcenia. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki klasyfikacji oraz wysokie wyniki  egzaminów zewnętrznych, mieszczące się  w staninie wysokim i bardzo wysokim.  W roku szkolnym 2021 /2022 uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki wyższe od średniej kraju, województwa i  miasta ze wszystkich egzaminowanych przedmiotów sprawdzianu ósmoklasisty. Optymalne efekty procesów edukacyjnych są zasługą bardzo dobrej, wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej. Obecnie zatrudnionych jest 68 nauczycieli: 54% posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, 20% – nauczyciela mianowanego, 57,35% dysponuje 2 i więcej kwalifikacjami zawodowymi. W trakcie planowania i organizacji procesów  dydaktycznych i wychowawczych pedagodzy współpracują z wieloma instytucjami. Dzięki temu realizowane są zewnętrzne programy i projekty edukacyjne, np.: “Mądra szkoła czyta dzieciom”, “Leśna edukacja”, “Śniadanie daje moc”, “Spotkania ze sztuką”, ,,Uniwersytet dzieci”, ,,Czyściochowa akademia”, ,,Moja mała Ojczyzna”, ,,Żyj, mieszkaj i pracuj w Jeleniej Górze!”. W bieżącym roku szkolnym obowiązywać będzie język angielski.

 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów: 75 764 94 75, 508 665 705.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się na stronie internetowej miasta:

https://www.jeleniagora.pl/news/rekrutacja-do-szkol-podstawowych-20232024

      Szkoła obejmuje swoim działaniem dzieci w obrębie ulic: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Bławatkowa, Borowikowa, Borówkowa, Władysława Broniewskiego, Czarnoleska, Czereśniowa, Xawerego Dunikowskiego, Konstantego, Ildefonsa Gałczyńskiego, Józefa Gielniaka, Wojciecha Głowackiego, Ks. Jerzego Gniatczyka, Wlastimila Hoffmana, Jaśminowa, Kalinowa, Klonowa, Wojciecha Kossaka, Kruszwicka, Lawendowa, Jacka Malczewskiego, Malinowa, Mała, Adama Mickiewicza ( od nr 31 wzwyż i od nr 46 wzwyż), Gustawa Morcinka, Nowa, Okrężna, Władysława Orkana, Elizy Orzeszkowej, Podleśna, Południowa, Poziomkowa, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Juliusza Słowackiego, Strumykowa, Melchiora Wańkowicza, Henryka Wieniawskiego, Józefa Marii Wrońskiego-Hoene, Wrzosowa, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Wyzwolenia Narodowego, Stefana Żeromskiego.