Rekrutacja

 

      Drogi Rodzicu – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 2 marca 2021r. Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.

      SP 10 jest dużą szkołą podstawową w Jeleniej Górze, położoną na terenie 1,7 ha. Edukację pobierają uczniowie w 29 oddziałach. Do dyspozycji dzieci pozostaje dobra baza dydaktyczna o powierzchni 4617 m 2, zawierająca 27 sal lekcyjnych w tym: 2 pracownie informatyczne, 2 pracownie przyrodnicze, gabinet terapii pedagogicznej i logopedycznej, świetlicę, bibliotekę. Szkoła dysponuje najlepszą bazą sportową w mieście, w tym halę sportowo-widowiskową i salę gimnastyczną. Przy szkole znajdują się 2 ogólnodostępne wielofunkcyjne boiska sportowe oraz plac zabaw z wydzieloną strefą dla poszczególnych grup wiekowych oraz szachownica. SP 10 wyróżnia się szeroką ofertą zajęć dodatkowych, umożliwiających dzieciom rozwijanie uzdolnień i zainteresowań: koła przedmiotowe: języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyczne, przyrodnicze; koła artystyczne: plastyczne, muzyczne, teatralne, chór; koła taneczne i sportowe. Wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów służą: terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języków obcych. Dzięki współpracy z jeleniogórskimi klubami sportowymi prowadzone są dla uczniów dodatkowe zajęcia w dyscyplinach: piłka koszykowa, szachy, karate i taniec. Funkcjonują klasy sportowe o profilu: wszechstronny rozwój fizyczny z elementami lekkiej atletyki, gimnastyki, z ukierunkowaniem na piłkę koszykową. W bieżącym roku szkolnym obowiązywać będzie język niemiecki i język angielski. SP 10 odznacza się wysokimi wynikami procesu kształcenia. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki klasyfikacji oraz egzaminów zewnętrznych, mieszczące się  w staninie wysokim i bardzo wysokim.  W roku szkolnym 2019 /2020 uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki wyższe od średniej kraju, województwa i  miasta ze wszystkich egzaminacyjnych przedmiotów sprawdzianu ósmoklasisty. Optymalne efekty procesów edukacyjnych są zasługą bardzo dobrej, wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej. Obecnie zatrudnionych jest 71 nauczycieli: 57,14% posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, 21,42% – nauczyciela mianowanego, 64,28% dysponuje 2 i więcej kwalifikacjami zawodowymi. Pedagodzy wzorowo współpracują przy planowaniu i organizowaniu procesów dydaktycznych i wychowawczych, realizacji zewnętrznych programów i projektów edukacyjnych, np.: “Mądra szkoła czyta dzieciom”, “Leśna edukacja”, “Sprawny Dolnoślązaczek”, “Śniadanie daje moc”, “Spotkania ze sztuką”, ,,Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL – SAX”, ,,Uniwersytet dzieci”,,,Czyściochowa akademia”.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów: 75 764 94 75, 508 665 705.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się na stronie internetowej miasta: kliknij tutaj

      Szkoła obejmuje swoim działaniem dzieci w obrębie ulic: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Borówkowa, Władysława Broniewskiego, Czarnoleska, Xawerego Dunikowskiego, Konstantego, Ildefonsa Gałczyńskiego, Józefa Gielniaka, Wojciecha Głowackiego, Ks. Jerzego Gniatczyka, Wlastimila Hoffmana, Jaśminowa, Kalinowa, Wojciecha Kossaka, Kruszwicka, Lawendowa, Jacka Malczewskiego, Malinowa, Mała, Adama Mickiewicza ( od nr 31 wzwyż i od nr 46 wzwyż), Gustawa Morcinka, Nowa, Okrężna, Władysława Orkana, Elizy Orzeszkowej, Podleśna, Południowa, Poziomkowa, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Juliusza Słowackiego, Strumykowa, Melchiora Wańkowicza, Henryka Wieniawskiego, Józefa Marii Wrońskiego-Hoene, Wrzosowa, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Wyzwolenia Narodowego, Stefana Żeromskiego.