O szkole

Jesteśmy dziś jedną z większych szkół publicznych w Jeleniej Górze nie tylko pod względem ilości uczniów (ok. 715), lecz także wielkości bazy szkolnej. Kształcimy naszych wychowanków zgodnie z zasadami naszej wielkiej patronki Marii Skłodowskiej-Curie: “Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.”

Historia szkoły

“Szkoła Podstawowa Nr 10 mieści się w willowej dzielnicy miasta. Położona jest w malowniczym zakątku, u wylotu ulicy Gustawa Morcinka, w pobliżu bogato zalesionych wzgórz”- tak brzmią słowa pierwszego wpisu do kroniki z 1957 roku.

A oto najciekawsze fakty z jej historii:

 • Pierwszy w dziejach Szkoły Podstawowej Nr 10 rok szkolny rozpoczął się dnia 16 września 1957 roku. 850 uczniów podjęło naukę w 23 klasach. Grono nauczycielskie liczyło 25 osób.
 • W roku szkolnym 1958/59 otwarto w szkole gabinet lekarski i dentystyczny oraz stołówkę szkolną.
 • 15 listopada 1960 r. wokół szkoły posadzono drzewka. Dziś są to już dorodne topole.
 • W czerwcu 1964 r. pierwsi absolwenci, którzy rozpoczęli naukę w 1957r., ukończyli szkołę.
 • W czerwcu 1969r. PCK ogłosiło konkurs plastyczny o tematyce zdrowotnej. Prace uczniów „10″ prezentowane były na wystawie w Indiach.
 • 15 stycznia 1970 r. odwiedziła naszą szkołę grupa młodzieży z Wietnamu.
 • W lutym 1971 r. szkoła wpłaciła uzbieraną przez dzieci kwotę na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.
 • 15 stycznia 1970 r. odwiedziła naszą szkołę grupa młodzieży z Wietnamu.
 • W lutym 1971 r. szkoła wpłaciła uzbieraną przez dzieci kwotę na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.
 • 30 listopada 1971 r. wręczono pierwsze akty nadania miana przodującego ucznia. Wprowadzono Złotą Księgę Szkoły Podstawowej Nr 10.
 • 6 października 1973 r. dzieci z I klas po raz pierwszy wypowiedziały uroczystą przysięgę i pasowano ich na uczniów.
 • Od początku roku 1975 trwały przygotowania do nadania szkole imienia i sztandaru. Sztandar, ufundował zakład opiekuńczy “Chemitex- Celwiskoza” przy współudziale rodziców, uczniów i organizacji szkolnych.
 • 9 maja 1975 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie i wręczenie sztandaru.
 • W maju 1986 r. w szkole przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na Pomnik-Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki.
 • W maju 1987 r. gościliśmy zagraniczną delegację młodzieży. Goście z Lőbau w NRD przyglądali się życiu szkoły.
 • W październiku 1988 r. ukazał się pierwszy numer szkolnego pisemka “Żaczek”.
 • W kwietniu 1989 r. nasi uczniowie wzięli udział w jeleniogórskim międzyszkolnym turnieju o Puchar Inspektora Oświaty. Zwyciężyliśmy i zdobyliśmy Puchar i miano Najlepszej Szkoły w Jeleniej Górze.
 • W dniach 20-26 czerwca 1993 r. gościliśmy 54 osoby z Randers w Danii. Odbyliśmy wspólne wycieczki, spotkania towarzyskie.
 • Od 19 do 27 sierpnia 1994 r. młodzież naszej szkoły przebywała z rewizytą w Danii na zaproszenie Junior Klubben Drg. Borg i Junior Klubben Nyvang.
 • W grudniu 1995 r. zakupiliśmy i sprowadziliśmy z zagranicy sześć komputerów. Powstała pracownia komputerowa.
 • We wrześniu 1996 – rozpoczęły się prace adaptacyjne nie użytkowanego strychu.
 • W maju 1997 – Jeleniogórska Szkoła Podstawowa Nr 10 znalazła się na 44. miejscu listy rankingowej sporządzonej przez redakcję miesięcznika dziewcząt i chłopców „Płomyczek”. Za podstawę klasyfikacji przyjęto wyłącznie liczbę laureatów wojewódzkich konkursów wiedzy, od 9 lat organizowanych we wszystkich województwach w kraju. Informacja ukazała się w “Nowinach Jeleniogórskich”.
 • W lipcu 1997 r. nauczyciele zorganizowali i nieodpłatnie prowadzili kolonie dla dzieci powodzian. Ze szkoły wyjechało ponad 5 ton darów dla powodzian z Opolszczyzny, Wałbrzycha i Wrocławia. Koordynatorem i pomysłodawcą całej akcji była nauczycielka matematyki p. Krystyna Markiewicz.
 • Zakończono prace adaptacyjne strychu. W lutym 1998 r. uczniowie klas młodszych przeprowadzili się na trzecie piętro, gdzie przygotowano dla nich dwie nowe sale lekcyjne, salę terapii pedagogicznej oraz świetlicę.
 • 2 listopada 1998 otworzył swoje podwoje Kuratorski Ośrodek Pracy – świetlica terapeutyczna dla dzieci.
 • W grudniu 1998 oddano do użytku odnowioną, gruntownie wyremontowaną salę gimnastyczną.
 • Na przełomie 1998/99 r. w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła otrzymała Pracownię Internetową.
 • W czerwcu 1999 r. rozpoczęto prace modernizacyjne biblioteki szkolnej.
 • 1 września 1999 r. placówka została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową.
 • 1 czerwca 2000 r. oddano do użytku nową halę widowiskowo-sportową o powierzchni 1500 m2.
 • 23 czerwca 2000 r. tytuł absolwenta SP 10 zdobył ostatni rocznik ósmoklasistów.
 • 1 września 2000 r. rozpoczęła działalność świetlica środowiskowa przy SP 10, finansowana przez MKPiRPA w Jeleniej Górze. – W okresie wakacji 2001 r. zakończono prace adaptacyjne w bibliotece i czytelni szkolnej. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych została dostosowana do potrzeb środowiska szkolnego.
 • 10 kwietnia 2002 r. odbył się pierwszy sprawdzian zewnętrzny uczniów klas 6. Wyniki : średnia województwa- 29,9 p. średnia miasta- 30,4 p. średnia SP 10- 31,8 p.
 • 31 sierpnia 2002 r. zakończyła działalność Szkoła Filialna SP 10 przy ulicy Czarnoleskiej 21.
 • 1 września 2002 r. oddano do użytku nowe wielofunkcyjne boisko sportowe. – W roku 2002 szkoła przystąpiła do realizacji Projektu edukacyjnego Comenius-Sokrates. We wrześniu 2003r. rozpoczyna się współpraca ze szkołami partnerskimi w Gross Saerchen (Niemcy) i Decinie(Czechy). Wielokrotnie gościmy u siebie nauczycieli i uczniów w/w szkół, a także nasi nauczyciele i uczniowie składają wizyty partnerskie. Zakończenie Projektu odbyło się w czerwcu 2007 roku. –
 • Szkoła cieszy się dobrą opinią w najbliższym środowisku oraz wśród władz oświatowych.
 • W 2007 Szkoła świętuje swoje 50 – lecie!
 • W styczniu 2008 roku już 14 nauczycieli ma tytuł nauczyciela dyplomowanego. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele są wielokrotnie nagradzani za swe osiągnięcia edukacyjne i pracę. Dobrze układa się współpraca z Rodzicami.

Na przestrzeni 61 lat istnienia SP 10 jej działalnością kierowało 7 dyrektorów, byli to:

1. ANDRZEJ MORAWSKI KIEROWNIK 1957 – 1960

2. JANINA LECH DYREKTOR 1960 – 1972

3. RYSZARD MALISZEWSKI DYREKTOR 1972 – 1984

4. GABRIELA DUDEK DYREKTOR 1984 – 1992

5. IWONA RATAJSKA DYREKTOR 1992 – 2000

6. ALINA RASIEWICZ DYREKTOR 2000 – 2018

7. PAWEŁ DOMAGAŁA DYREKTOR od 2018 r.

Patronka szkoły

Maria Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 r. w Warszawie – zm. 4 lipca 1934 r. w klinice Sallanches) wybitna uczona urodzona w Polsce, większość życia i kariery naukowej spędziła we Francji. Zajmowała się badaniami z zakresu fizyki i chemii.

Do jej największych dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, opracowanie technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków: radu i polonu. Pod jej osobistym kierunkiem prowadzono też pierwsze w świecie badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości.

Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe. Po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki wraz z mężem Piotrem Curie za badania nad odkrytym przez Antoine Henri Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, a drugi raz w roku 1911 z chemii za wydzielenie czystego radu.

Uroczystość nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej – Curie odbyła się 9 maja 1975 r.

Kalendarium:

 • Urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867 r.
  1882 r. – ukończyła gimnazjum ( w wieku 15 lat).
 • Lata 1890-1891 – Maria Skłodowska uzyskuje dostęp i pracuje w Laboratorium Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.
 • 1891 r. wyjazd na studia do Paryża.
 • 1893 r. licencjat z fizyki.
 • 1894 r. licencjat z matematyki.
 • 1895 r. ( 26 lipca ) małżeństwo Marii Skłodowskiej z Pierre Curie.
 • 1897 r. ( 12 wrzesień) – urodziny córki Ireny.
 • Irena Curie w 1918 r. uzyskuje licencjat z fizyki; zostaje asystentką Marii Skłodowskiej- Curie.
 • 1898 r. pierwsza samodzielna praca naukowa Marii Skłodowskiej – Curie zaproponowana przez prof. Gabriela Lippmanna ” Własności magnetyczne zahartowanej stali”.
 • 1898 r. odkrycie polonu i radu przez małżonków Curie.
 • 1899 r. Maria Skłodowska -Curie po raz pierwszy od zamążpójścia przebywa w Polsce w Zakopanem . Towarzyszy jej mąż – Pierre Curie. Spotyka się tam z rodziną.
 • 1900- 1905 r. Od października 1900 r. Maria Skłodowska- Curie pracuje w Wyższej Szkole Normalnej w Sevres, jako pierwsza profesor – kobieta. W szkole kształcą się przyszłe nauczycielki żeńskich szkół licealnych. Wśród wykładowców byli najwybitniejsi uczeni Sorbony i College de France.
 • 1902 r. umiera ojciec Marii – Władysław Skłodowski.
 • 1902 r. Maria Skłodowska – Curie ustala własności radu.
 • 1903 r. broni pracy doktorskiej.
 • 1903 r. Maria Skłodowska – Curie zostaje laureatką Nagrody Nobla z Fizyki za odkrycie zjawiska promieniotwórczości i pierwiastków promieniotwórczych.
 • 1904 r. ( 6 grudzień) urodziny córki Ewy. W 1938 r. ukazała się drukiem we Francji opracowana przez Ewę Curie biografia Marii Skłodowskiej – Curie. Książka Ewy Curie miała także kilkanaście wydań w Polsce. W czasie II wojny światowej Ewa Curie działała w Siłach Zbrojnych Wolnej Francji. Była korespondentem wojennym wielu dzienników amerykańskich, a także jednym z Dyrektorów ” Paris – Presse.
 • 1906 r. ( 19 kwiecień) -tragiczna śmierć męża Pierra Curie ; objęcie Katedry Fizyki na Sorbonie.
 • 1910 r. Maria Skłodowska – Curie otrzymuje metaliczny rad .
 • 1911 r. przyznanie Marii Skłodowskiej – Curie Nagrody Nobla z Chemii za odkrycie nowych pierwiastków i otrzymanie radu w stanie czystym.
 • 1914 r. wybuch I wojny światowej; przerwana zostaje łączność Marii Skłodowskiej – Curie z pracownią radiologiczną w Warszawie ; zajmuje się w okresie wojny między innymi organizowaniem wojskowego lecznictwa radiologicznego.
 • 1919 r. praca w Instytucie Radowym w Paryżu.
 • 1920 r. Marię Skłodowską – Curie odwiedza w Instytucie Radowym przy ul. Pierre Curie w Paryżu dziennikarka amerykańska z Nowego Jorku – p. Meloney ( Missy). Organizuje ona pobyty Marii Skłodowskiej- Curie w USA ( 1921 i 1929 r.)
 • 1921 r. ( maj- 28 czerwiec) pierwsza podróż do USA ( spotkanie z prezydentem USA ( od 1921 r.) Hardingiem Warrenem Gamalielem ( 1865-1923). W USA przebywa wraz z córkami Ireną i Marią. Odbiera 1 g radu zamknięty w szkatułce , do której złoty kluczyk wręczył jej prezydent USA Harding.
 • 1922 r. Udział w pracach Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej w Genewie .( Rada Ligi Narodów mianuje Marię Skłodowską – Curie członkiem tej komisji; później zostaje jej wiceprzewodniczącą).
 • 1925r. udział w uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod Instytut Radowy w Warszawie. Maria spotyka się z prezydentem Wojciechowskim – drugim prezydentem RP ( 1922-1926) oraz z polskimi fizykami i chemikami.
 • 1929 r. październik druga podróż do USA . Maria Skłodowska-Curie jest gościem prezydenta USA ( 1929 – 1933) Hoovera Herberta Clarka( 1874- 1964). Przez kilka dni mieszka w Białym Domu. Ameryka daruje Marii Curie drugi gram radu ( pierwszy gram podarowano jej w 1921 roku). Zwiedza Uniwersytet Św. Wawrzyńca ( 26 października) pod opieką Younga Owena D. ( 1874 – 1962) – prawnika i ekonomisty amerykańskiego . Na frontonie gmachu fizyki znajduje się płaskorzeźba w kamieniu przedstawiająca jej wizerunek. Bierze także udział w jubileuszu Edisona .
 • 1932 r. 29 maj uczestniczy jako honorowa kierowniczka w uroczystości otwarcia Instytutu Radowego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Dyrektorem Instytutu Radowego została jej siostra dr Bronisława Dłuska. Wykończony w pełni został szpital należący do Instytutu Radowego . Maria Skłodowska – Curie uczestniczy w jego inauguracji wraz z prezydentem RP (1926-1939) chemikiem prof. Ignacym Mościckim ( 1867 – 1946) . Uczestniczy także w sadzeniu drzewek przed Instytutem Radowym . Jest to ostatnia podróż Marii Skłodowskiej – Curie do Polski.
 • 1933 r. wiosna ostatnie wykłady na Sorbonie.
 • 1934 r. Maria Skłodowska- Curie umiera 4 lipca 1934 r. na skutek anemii złośliwej
 • 1934 r. Towarzystwo Naukowe Warszawskie wybija medal pamiątkowy ku czci Marii Skłodowskiej – Curie.
 • 1935 r. ukazuje się książka Marii Curie . Na okładce widnieją słowa Maria Curie. Profesor Sorbony, Laureatka nagród Nobla z fizyki i chemii. Tytuł ” PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ”.