Pielęgniarka

Prywatna Praktyka Pielęgniarska Iwona Śmiałek
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
przy Szkole Podstawowej nr 10

Godziny otwarcia

Poniedziałek      9:00 – 14:00

          Wtorek      9:00 – 14:00

            Środa      9:00 – 14:00

     Czwartek      9:00 – 14:00

           Piątek      9:00 – 14:00

Opieką pielęgniarską objęte są dzieci wszystkich klas, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Rodziców/ opiekunów prawnych.

Wszyscy uczniowie posiadają założone karty zdrowia. Bilans został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, w klasach pierwszych, trzecich i siódmych.