Roboty budowlane na boisku i placu zabaw

Szanowni Rodzice,

od poniedziałku (14 września br.) na terenie boiska szkolnego i placu zabaw rozpoczną się prace budowlane w ramach JBO 2020, które mają potrwać do początku listopada.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelem o uwrażliwienie dzieci na sytuację, która stanowi potencjalne zagrożenie.

W rejonie ogrodzenia wyznaczającego plac budowy wzmocniliśmy nadzór zwiększając opiekę nauczycieli podczas dyżurów. 

Na czas realizacji inwestycji brama wjazdowa zostanie zamknięta, wjazd aut na teren szkoły nie będzie możliwy.

Uczniowie klas I, II i III będą wchodzić do szkoły głównym wejściem przy szatniach od strony ul. Morcinka.

Prowadzone prace budowlane stawiają przed nami wszystkimi dodatkowe wyzwania. Prosimy, aby porozmawiać w domu z dziećmi, poinformować o bezwzględnym zakazie zbliżania się do rejonu budowy.

Paweł Domagała