Program Razem łatwiej

Ruszył „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego” na lata 2023-2025.

Realizatorem programu wyłonionym w trybie konkursowym został podmiot wykonujący działalność leczniczą – Cogito Sebastian Łaźniak. Podmiot ten posiada wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie psychologii i terapii, którzy będą współpracować ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w celu wczesnej identyfikacji pomocy dzieciom w wieku od 10 do 19 roku życia w kryzysie psychicznym.

Uruchomiony zostanie specjalny numeru telefonu do rejestracji uczestników programu, na który będą mogli dzwonić pracownicy szkoły, rodzice zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci, a także młodzież szukająca pomocy. Podczas rozmowy telefonicznej, wykwalifikowany pracownik infolinii przeprowadzi triage diagnostyczny, który będzie oceniał potrzeby pacjenta oraz określał dalszą ścieżkę pomocy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj