Organizacja pracy w świetlicy szkolnej

Organizacja pracy w świetlicy szkolnej.

W związku z pandemią COVID-19 ustalone zostały zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.

Rodzic proszony jest o napisanie deklaracji, w której określone będą godziny przyprowadzenia dziecka do świetlicy i odbioru dziecka ze świetlicy. Prosimy o jak najszybsze dostarczenie deklaracji, nie później niż do 04.09.2020r.

Ustalono godziny odbioru dziecka i tylko w tych godzinach nauczyciel sprowadza dziecko. Rodzic czeka przed budynkiem szkoły.

W przypadku kiedy rodzic nie odbierze dziecka o określonej godzinie, czeka ono w świetlicy. Będzie można je odebrać w następnej wyznaczonej godzinie.

W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt przez sekretariat szkoły (np. lekarz, szczepienie itp.)

Jeśli rodzic wyraża zgodę na wyjście dziecka samodzielnie (nie dotyczy uczniów klas pierwszych) proszę o podanie jednej z wyznaczonych godzin.

Godziny odbioru dzieci ze świetlicy:

13.30

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

Anna Bobowska

Nauczyciel świetlicy