Obchody 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej

Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 10 zapraszają i zachęcają, aby 2 września 2019 r., podczas dni upamiętniających 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, wspólnie z babciami, dziadkami, a także osobami samotnymi, które mieszkają w naszym rejonie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego 2019/2020. Przekroczenie progu naszej szkoły przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Punktem kulminacyjnym akcji będzie odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

Akcja “Przerwany marsz…” − 2 września 2019 br. jest inicjatywą Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP. Jej celem jest umożliwienie symbolicznego dokończenia przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Planowana na pierwszy dzień szkoły akcja będzie okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny.

Dyrektor SP 10 Paweł Domagała.