Konkurs na najciekawsze opowiadanie bożonarodzeniowe w języku angielskim

REGULAMIN KONKURSU

1.Temat opowiadania konkursowego: „Christmas I will never forget”.

2. W temacie konkursu ujęte powinny być następujące podpunkty:

– okoliczności zdarzenia ( miejsce, czas, postacie …);

– opisz co wydarzyło się w święto Bożego narodzenia;

– napisz jakie emocje /wrażenia wywołało to zdarzenie u Ciebie lub innych uczestnikach zdarzenia.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8.

4. Opowiadanie powinno zawierać 80-120 słów.

5. Opowiadania należy napisać na komputerze i przesłać mailowo do 22.12.2020 pod adres natasza.ludwinska@gmail.com .

6. Konkurs jest formą sprawdzenia i dodatkowego ćwiczenia dla uczniów klas starszych, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Opowiadania sprawdzane będą według standardów egzaminacyjnych przez doświadczonych nauczycieli języka angielskiego. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po nowym roku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i sprawdzeniu swoich umiejętności językowych i możliwości pisarskich.