Informacja o egzaminie ósmoklasisty 16 – 18 czerwca 2020 r.

 

Dzień

Przedmiot

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

16 czerwca,

wtorek

język polski

                      9:00

               120 minut

17 czerwca,

środa

matematyka

                      9:00

               100 minut

18 czerwca,

czwartek

język obcy nowożytny

                      9:00

                90 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

  • o 60 minut – w przypadku języka polskiego
  • o 50 minut – w przypadku matematyki oraz
  • o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.
 

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

Paweł Domagała