Henryk Sienkiewicz w SP 10

W grudniu został zorganizowany konkurs plastyczny pt. “Portret Henryka Sienkiewicza” dla klas 2-3 SP 10, który został zrealizowany z inicjatywy Pana Tomasz Balika, nauczyciela informatyki oraz popularyzatora polskiej literatury i pozytywizmu. Pan Tomasz Balik ufundował osiem nagród rzeczowych wartości ponad 110 zł, które wraz z dyplomami zostały uroczyście wręczone w poszczególnych klasach (zdjęcia w galerii). Konkursowi towarzyszy także “pogadanka” o życiu pisarza poprzez dwa filmy animowane: biografia pisarza oraz “bajka” napisana przez H. Sienkiewicza, aby uczniowie mogli lepiej poznać i zapamiętać wielkiego pisarza, a prace plastyczne staną się częścią planowanej wystawy pt. “Wielcy pisarze okiem i kredką SP 10”, która planowana się na lato 2024 r. w Książnicy Karkonoskiej. Za pomoc w przeprowadzeniu konkursu dziękuję wychowawcom klas 2-3, a szczególnie Pani Patrycji Turczyńskiej.

 
Prace plastyczne, ukazując talent i wysiłek naszych uczniów, przyczynią się także do ciekawej promocji szkoły, gdyż opublikowane zostaną także na kilku profilach społecznościowych dot. polskich pisarzy (bez danych osobowych uczniów, tylko rysunki). Warto przypomnieć, że Pan Tomasz Balik we wcześniejszych latach zorganizował konkursy i prelekcje dot. Bolesława Prusa oraz Stefana Żeromskiego, tak więc zbiór ciekawych prac plastycznych naszych uczniów rośnie z każdym rokiem szkolnym.
 
Wyniki konkursu plastycznego pt. “Portret Henryka Sienkiewicza”:
 
I miejsce: Anna Barańska kl. 3B oraz Borys Sołtysiak kl. 3B
II miejsce: Iga Miazga kl. 2 D oraz Franciszek Cichoń kl. 3B
III miejsce: Blanka Koprowska kl. 3B oraz Emilia Wryszcz kl. 3B
wręczone zostały także wyróżnienia.
 
Oprac. Tomasz Balik