Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na obszarze całego kraju.
Od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jest to decyzja wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z powyższym informuję, że w dniach 12 i 13 marca 2020 r. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Proszę nie posyłać dzieci do szkoły. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nie jesteście Państwo w żaden sposób zapewnić opieki swoim dzieciom – dla nich zorganizujemy opiekę w szkole.
Natomiast w dniach od 16 marca do 25 marca szkoła będzie zamknięta dla uczniów.

Na bieżąco będziemy informować Państwa o sytuacji poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę SP 10.

Dyrektor Paweł Domagała.