Międzyszkolny konkurs plastyczny dla klas I-III.: ,,Portret Bolesława Prusa”

Portret Bolesława Prusa – międzyszkolny konkurs plastyczny.
Zapraszamy do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym:,,Portret Bolesława Prusa” dla klas I-III.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeprowadzony będzie dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
2. Uczniowie przygotowują pracę plastyczną:,,Portret Bolesława Prusa”.
– technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika komputerowa, techniki mieszane,
– prace wykonane węglem, ołówkiem lub pastelami muszą być odpowiednio zabezpieczone,
– format pracy nie mniejszy niż A4.
3. Prace konkursowe należy dostarczyć w kopercie do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze osobiście lub pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa nr 10
ul. Morcinka 31
58-500 Jelenia Góra
Z dopiskiem: Konkurs plastyczny:,,Portret Bolesława Prusa”.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 swoje prace dostarczają do sali 303.
4. Prace należy dostarczyć do dnia 2 grudnia 2019 r. Każda praca powinna być opatrzona nazwiskiem i imieniem autora, klasą, nazwiskiem opiekuna oraz nazwą szkoły. Prace te nie mogą być zbiorowe.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 6 grudnia 2019 roku na stronie internetowej szkoły.
6. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrody i dyplomy należy odebrać osobiście w terminie podanym przez organizatora.
7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
8. Wysłanie pracy na konkurs wiąże się z wyrażeniem zgody na opublikowanie prac konkursowych oraz danych ich autorów na wystawie w naszej szkole oraz na jej stronie internetowej.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie w SP nr 10 w Jeleniej Górze, pod nr 757649475.
Osobą organizującą konkurs z ramienia szkoły jest:
Patrycja Turczyńska.