Zajęcia w ramach programu “Laboratoria Przyszłości”

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem misji jest stworzenie nowoczesnych szkół, w których zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości w kwocie 200 400 zł.

Zakupiony w ramach Programu Laboratoria Przyszłości sprzęt wykorzystujemy na lekcjach informatyki, fizyki, techniki i muzyki. Prowadzone są również z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu zajęcia chóru, robotyki, taneczne, fotograficzne i koła biologicznego. Szkoła zyskała również nowoczesną pracownie kulinarną.

Sprzęt ten służy kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania.

Galeria