Zajęcia fotograficzne w ramach programu “Laboratoria Przyszłości”

W listopadzie na zajęciach koła fotograficznego, organizowanego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości uczniowie zapoznali się czym w fotografii jest kompozycja i jaki ma wpływ na tworzenie zdjęć.
Uczniowie na zajęciach dowiedzieli się, że przy komponowaniu kadru trzeba wykazać się przede wszystkim kreatywnością oraz analizą tego, co rzeczywiście chcemy, aby na wykowanym zdjęciu było widoczne i grało główną rolę.
Każdy z uczestników miał za zadanie wykonać kilka zdjęć, przy wykorzystaniu wcześniej zdobytej wiedzy na temat rodzajów kompozycji w fotografii. 

Wiedzę na temat kompozycji w fotografii uczniowie będą wykorzystywać podczas wykonywania zdjęć na kolejnych zajęciach, gdyż jest to podstawa w tworzeniu fotografii. Uczniowie wykorzystali przyniesione przed siebie przedmioty i wykonali przeróżne zdjęcia.Dzięki warsztatowi uczestnicy przede wszystkim nauczyli się tworzyć kadry, które nie są nudne i mają głębię, zmuszają odbiorcę do zastanowienia się co autor zdjęcia chciał przekazać.

 Efekty możecie zobaczyć w galerii zdjęć.

Galeria