Wycieczka w ramach projektu “Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach”

W słoneczną wrześniową sobotę uczniowie Dziesiątki wyruszyli na wycieczkę do Sobieszowa. Przygoda rozpoczęła się w “Pałacu Sobieszów” w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego. Zwiedzanie ekspozycji składającej się z ośmiu sal o łącznej powierzchni wystawowej 550m2 wzbudziło wiele radości i emocji, przenosząc uczniów do świata historii i przyrody naszego regionu. Kolejnym etapem była wyprawa czarnym szlakiem na zamek Chojnik, najodważniejsi i najsprawniejsi wybrali drogę przez jaskinię Dziurawy Kamień. Uczestnicy wysłuchali wielu opowieści i miejscowych legend, a z wieży zamkowej podziwiali panoramę Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. W drodze powrotnej na wszystkich czekał smaczny obiad.

Wycieczka odbyła się w ramach  projektu edukacyjnego „Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach” realizowanego przez Departament Edukacji Jeleniej Góry we współpracy z jeleniogórskimi szkołami podstawowymi. Celem programu jest zwiększenie wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, które przybyły na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.