Wstęp do programowania “Godzina Kodowania”

Projekt pn. “Godzina Kodowania” to wprowadzenie do informatyki, mające na celu zdemistyfikowanie „kodu”, pokazanie, że każdy może nauczyć się podstaw i poszerzyć uczestnictwo w dziedzinie informatyki. Od kilku lat celebrowanie informatyki stało się ogólnoświatowym wysiłkiem i odbywa się co roku podczas Tygodnia Edukacji Informatycznej. Szkoła SP10 bierze udział w projekcie. Wszystkie klasy IV-VIII będą miały specjalną, dedykowaną lekcję dot. języków programowania i algorytmów. Więcej informacji: https://hourofcode.com/pl