Wolontariat dzieci i młodzieży

8.11.2022 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach nt. wolontariatu dzieci i młodzieży przeprowadzonych przez p. Balbinę Bujak – przedstawiciela Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. W ramach współpracy z fundacją przekazaliśmy bardzo dużą ilość nakrętek.

Dziękujemy Pani Balbinie Bujak za przeprowadzone pogadanki a społeczności szkolnej za zbiórkę nakrętek.