Warsztaty edukacyjne Urzędu Miasta Jeleniej Góry

Według danych GUS, w 2021 roku, recyklingowi poddano jedynie 26,9% odpadów komunalnych. Dlatego, dzięki zaangażowaniu pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Jelenia Góra, nasi ósmoklasiści wzięli udział w warsztatach edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Celem zajęć było uświadomienie młodym jeleniogórzanom, jak od wewnątrz wygląda proces recyklingu oraz jak duże znaczenie ma jakość przekazywanego surowca. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali komiksy edukacyjne. 

Mamy nadzieję, że przedstawienie i wyjaśnienie procesów recyklingu odpadów przyczyni się do poprawy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co jednocześnie przełoży się na jakość przekazywanych do zagospodarowania surowców.

Galeria