UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 KLAS ÓSMYCH

W roku szkolnym 2020/2021 w 29 oddziałach klasowych naukę pobierało 694 uczniów, 
w tym  95 ósmoklasistów.

Dzięki zaangażowaniu uczniów, wytrwałej pracy nauczycieli oraz ogromnemu wsparciu ze strony rodziców możemy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami klasyfikacji rocznej.

Uczniowie klasy 8a uzyskali średnią ocen                4,07

klasy 8b                                                                     4,43

8c                                                                               4,73

8d                                                                           3,83

Średnia ocen  szkoły jest wysoka  i wynosi 4,57.

Najlepszą frekwencją wyróżnili się uczniowie klasy 8c, a średnia frekwencja w grupie uczniów klas IV – VIII wynosi 90%.

Lista uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem jest imponująca:

222  uczniów naszej szkoły,  czyli  prawie 50 % ogólnej liczby uczniów klas IV – VIII uzyskało tytuł „Wzorowego ucznia”, w tym 36 najstarszych uczniów naszej szkoły odebrało takie wyróżnienie.

  • Tytuł prymusa, mistrza i ucznia z pierwszej ławki za uzyskanie najwyższej średniej ocen wśród uczniów klas VIII otrzymli Ex æquo:
6,00Gajzler Dominik8Bwzorowe
6,00Meller Mikołaj8Bwzorowe
6,00Mrozewski Mateusz8Cwzorowe
  • Dyplom Prezydenta Miasta Jeleniej Góry za wybitne osiągnięcia w nauce, aktywność w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz wzorową postawę w roku szkolnym 2020/2021 przyznano 15 uczniom SP 10, w tym 11 ósmoklasistom.
  • 30 absolwentów Szkoły zostało uhonorowanych Tytułem „Uczeń na medal”.
  • Złoty Medal, Certyfikat oraz Tytuł „Uczeń na medal” został przyznany uczniowi, który w ciągu 5 lat nauki w szkole podstawowej uzyskiwał promocję z wyróżnieniem i zgromadził w swojej kolekcji 5 świadectw z czerwonym paskiem.
  • Puchar oraz tytuł najlepszego sportowca Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze otrzymał Igor Kusztal z klasy 8d.
  • Honorowy tytuł najlepszego absolwenta roku szkolnego 2020/2021 otrzymała uczennica klasy 8c Marzena Zwatrzko.

Została uhonorowana dyplomem, tablicą pamiątkową oraz czekiem w wysokości 500 zł ufundowanym przez Radę Rodziców SP 10.

  • Uczniowie, którzy pełnili zaszczytną funkcję członków Pocztu Sztandarowego SP 10 zostali nagrodzeni Dyplomami.

Mateusz Mrozewski, Maria Lipska i Zuzanna Banasiak godnie reprezentowali szkołę, wykazując się wysoką kulturą osobistą oraz nienaganną postawą wobec obowiązków szkolnych.

Gratulujemy!

Pożegnaliśmy również Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Katarzynę Bielańczyk, która pełniła tę funkcję przez siedem.