TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY

Już 11 marca 2023 r. spotykamy się przy szachownicach.

REGULAMIN

Turnieju szachowego dla dzieci i dorosłych

TURNIEJ: MISTRZ 10

Jelenia Góra

11 marca 2023 r

ORGANIZATOR:

 1. Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze
 2. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jeleniej Górze
 3. Klub Szachowy Jelonka

CELE:

 1. Przygotowanie do uczestnictwa w turniejach szachowych
 2. Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i ich rodziców
 3. Sportowa rywalizacja z rówieśnikami

TERMIN:

11.03.2023 rok

GRUPY ROZGRYWKOWE I ZAWODNICY:

W turnieju mogą brać udział dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 10 absolwenci szkoły oraz ich rodzice, lub opiekunowie prawni, oraz nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej nr 10.

Grupa A dzieci z pierwszych klas

Grupa B dzieci z drugich i trzecich klas

Grupa C dzieci z czwartych klas i starsze

Grupa D rodzice oraz nauczyciele, oraz absolwenci SP10

TEMPO GRY:

10 min na zawodnika na partię plus 5 s. na ruch

Ilość rund 5

PRZEPISY GRY:

 1. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
 2. Kojarzenie rund systemem szwajcarskim
 3. Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.
 4. Kolejność miejsc ustala się w oparciu o:
 5. Sumę punktów
 6. Bucholz średni
 7. Bucholz
 8. Progrez,
 9. Liczbę zwycięstw,
 10. Liczbę zwycięstw czarnymi,
 11. Spóźnienie większe niż 5 min na rundę oznacza automatyczna przegraną.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników.
 3. Rażące naruszenie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali gry.

NAGRODY

Grupa A – puchar za pierwsze miejsce, drobne upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników, którzy ukończą turniej.

Grupa B – puchar za pierwsze miejsce, drobne upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników, którzy ukończą turniej.

Grupa C – OPEN – Puchar Przechodni za zajęcie pierwszego miejsca (podpisane oświadczenie o zwrocie pucharu do 15 maja 2023 roku), nagrody dla 3 pierwszych miejsc, dyplomy dla wszystkich uczestników, którzy ukończą turniej.

Grupa D – DOROŚLI – trofeum za zajęcie pierwszego miejsca i upominki dla 6 najlepszych zawodników, dyplomy dla wszystkich uczestników, którzy ukończą turniej.

TERMINY

11.03.2023.

1. Weryfikacja zgłoszeń 9:00 – 9:20

2. 9:30 Rozpoczęcie turnieju,

3. Orientacyjny czas zakończenia turnieju – 12:30-13:00

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia turnieju.

ZGŁOSZENIA

Prosimy kierować pod numer telefonu Danusia Krupa-Rybacka, tel: 696 168 930, Anna Michalak 880023329 (SMS), do dnia 10.03.2023, do godziny 19.00.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do Organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.