Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP10

Regulamin Turnieju szachowego dla dzieci i dorosłych

TURNIEJ: MISTRZ 10

Jelenia Góra

13 kwietnia 2024 r

ORGANIZATOR:

1. Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze

2. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jeleniej Górze

3. Klub Szachowy C4

4. Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra

CELE:

1. Przygotowanie do uczestnictwa w turniejach szachowych

2. Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i ich rodziców

3. Sportowa rywalizacja z rówieśnikami

4. Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży i dorosłych.

5. Propagowanie zasad fair–play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).

6. Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

7. Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

TERMIN:

13.04.2024 rok

GRUPY ROZGRYWKOWE I ZAWODNICY:

W turnieju mogą brać udział dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 10 oraz członkowie ich rodzin, nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej nr 10., a także absolwenci szkoły i ich rodzice/opiekunowie prawni.

Grupa A dzieci z klas I-III

Grupa B dzieci z klas IV i VIII

Grupa C dzieci absolwenci oraz osoby dorosłe.

TEMPO GRY:

10 min na zawodnika na partię plus 5 s. na ruch

Ilość rund 5

PRZEPISY GRY:

1. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.

2. Kojarzenie rund systemem szwajcarskim

3. Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.

4. Kolejność miejsc ustala się w oparciu o:

a. Sumę punktów

b. Bucholz średni

c. Bucholz

d. Progrez,

e. Liczbę zwycięstw,

f. Liczbę zwycięstw czarnymi,

5. Spóźnienie większe niż 5 min na rundę oznacza automatyczna przegraną.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Dzieci mogą brać udział w turnieju tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub upoważnionych opiekunów.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie uczestników.

3. Rażące naruszenie porządku i dyscypliny oraz postawa zaprzeczająca duchowi Fair Play może skutkować wykluczeniem zawodnika z turnieju.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Sali gry.

5. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt.

NAGRODY

Grupa A – Puchary za miejsca 1-3, drobne upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników, którzy ukończą turniej.

Grupa B – Puchar Przechodni za zajęcie pierwszego miejsca (podpisane oświadczenie o zwrocie pucharu do 15 maja 2024 roku), drobne upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników, którzy ukończą turniej.

Grupa C – Nagrody dla 3 pierwszych miejsc, dyplomy dla wszystkich uczestników, którzy ukończą turniej.

TERMINY

13.04.2024.

1. Weryfikacja zgłoszeń 9:00 – 9:20

2. 9:30 Rozpoczęcie turnieju,

3. Orientacyjny czas zakończenia turnieju – 12:30-13:00

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia turnieju.

ZGŁOSZENIA

Prosimy kierować pod numer telefonu 696 168 930, do dnia 12.04.2024, do godziny 19.00

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do Organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie