Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w internetowym Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10, który odbędzie się w sobotę 12 grudnia 2020 r. na portalu lichess.org.

Regulamin
Turnieju Szachowego o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze

1. Organizator – Szkoła Podstawowa nr 10, Klub Szachowy Jelonka Jelenia Góra.
2. Miejsce i termin – turniej odbędzie się na portalu lichess.org, dnia 12.12.2020 r., godz. 10:00, czas trwania turnieju ok. 2 godz.
3. Cel turnieju – popularyzacja szachów wśród dzieci i dorosłych.
4. Uprawnieni do gry – dzieci od lat 6 będący uczniami SP10, ich rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele. Zgłoszenia poprzez portal lichess.org.
5. System rozgrywek – system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 5 min + 5 sek. za posunięcie.
Oficjalne wyniki oraz klasyfikacje w poszczególnych kategoriach zostaną ogłoszone po weryfikacji partii na stronie internetowej szkoły. W przypadku udziału poniżej 20 zawodników turniej odbędzie się na dystansie 5 rund.
6. Grupy rozgrywkowe – jedna grupa rozgrywkowa.
7. Klasyfikacja – do lat 8 (rok ur. 2012 i młodsi), do lat 10 (2010-2011), do lat 16 (2004-2009), dorośli (nauczyciele i rodzice).
8. Nagrody – OPEN – 1 miejsce – Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10,
1 miejsce w poszczególnych kategoriach – puchar.
Drobny upominek i dyplom dla każdego uczestnika.
Nagrody za miejsca 1-3 do odbioru w sekretariacie szkoły (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, nr tel. 75 76 49 475), pozostałe nagrody do odebrania po powrocie do nauczania stacjonarnego w szkole w sali 108 po godzinie 12:30 od poniedziałku do piątku.
9 .Uwagi organizacyjne:
– zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad Fair-Play podczas turnieju,
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne podczas turnieju (np. utrata łącza internetowego, awaria komputera),
– wzięcie udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu
i oznacza zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku zawodników i ich partii zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
10. Sędzia Główny – Łukasz Cudyk,
osoba do kontaktu: Anna Michalak: michalak.aj@gmail.com

Jak zarejestrować się na lichess.org oraz zapisać na turniej?
1.W dowolnej przeglądarce wejść na stronę lichess.org.
2.W prawym górnym rogu kliknąć: ZALOGUJ SIĘ – ZAREJESTRUJ.
3.Przeprowadzamy procedurę rejestracyjną (Uwaga! W miarę możliwości proszę nadawać nicki pozwalające zidentyfikować uczestnika, najlepiej z rokiem urodzenia, np.: jankowalski2012).
Po poprawnie przeprowadzonej rejestracji należy dołączyć do internetowego klubu „Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze”, aby to zrobić należy:
4.Zakładka SPOŁECZNOŚĆ – KLUBY – wyszukaj: „Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze”.
5.Kliknąć w „Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze” – DOŁĄCZ DO KLUBU (Uwaga! Proszę podać imię i nazwisko, rok urodzenia oraz nr tel.).
6.Po akceptacji przez kapitana klubu należy dołączyć do turnieju: „Puchar Dyrektora SP10 JG”. Turniej rozpoczyna się w sobotę (12.12.2020 r.) o godz. 10:00.