Świetlicowy konkurs plastyczny “Najpiękniejsza Pani Jesień”

Zapraszamy dzieci z klas 1-2 uczęszczające do świetlicy szkolnej do wzięcia udziału w świetlicowym konkursie plastycznym “Najpiękniejsza Pani Jesień”.

Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 22 października 2021r.

Technika wykonania pracy – dowolna 

Organizatorzy: Anna Bobowska, Milena Wiśniewska, Irena Zając