Szkolny konkurs chemiczny MOL

Zapraszamy uczniów klas VI-VIII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie chemicznym MOL.

Cele konkursu:

– szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu chemii;

– propagowanie nauk ścisłych;

– aktywizacja miłośników nauk ścisłych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

 

Realizacja konkursu:

Konkurs jest podzielony na dwa etapy.

Etap I – eliminacje

Eliminacje odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Forms 17 maja br. o godzinie 10:00.

Zgłoszeni uczniowie zostaną dodani do zespołu utworzonego na okoliczność konkursu.

Etap II – finał

Finał zostanie zorganizowany stacjonarnie w szkole 31 maja. Godzina rozpoczęcia finału zostanie przekazana bezpośrednio do osób zakwalifikowanych.

Dla najlepszych chemików SP10 przewidziane są nagrody oraz udział w specjalnych warsztatach chemicznych.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia proszę przesyłać za pomocą platformy MS Teams lub dziennika elektronicznego do pana Damiana Strączka do dnia 16 maja.