Informacja nt. stypendium

  • kryterium dochodowe na członka rodziny wynosi 600 zł,
  • wnioski stypendialne do odbioru u pedagoga szkolnego (gabinet 212 lub 201) lub w sekretariacie szkoły, wnioski można również pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta, STYPENDIUM SZKOLNE – BIP Jelenia Góra

https://bip.jeleniagora.pl › artykul › stypendia-szkolne

  • ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów wraz z załącznikami (decyzjami) upływa 15.09.2022 r. (po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane),
  • nr tel. do pedagoga szkolnego 508 665 419,

Dokumentację stypendialną proszę wypełniać drukowanymi literami.