Stypendium szkolne – składanie wniosków do 15.09.2023 r.

Informacje dot. stypendium szkolnego.

  • wnioski są do pobrania u pedagoga szkolnego
  • kryterium dochodowe – 600 zł na członka rodziny (netto)
  • wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do 15.09.2023 r. do godz. 11.00 u pedagoga szkolnego (pok. 212)
  • wniosek z dokumentami należy złożyć w szkole najstarszego dziecka
  • załącznik do wniosku dotyczący informacji o sytuacji dochodowej (tabela dochodowa) wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego
  • przykładowe informacje, jakie zamieszcza się w oświadczeniu ogólnym, jeśli takie występują: a) brak prawa do zasiłku, b) osiąganie dochodów z tytułu prac dorywczych, c) brak dochodu z tytułu alimentów, d) inne przypadki mające wpływ na sytuację dochodową gospodarstwa domowego, W PRZYPADKU BRAKU DODATKOWYCH INFORMACJI, W/W OŚWIADCZENIA OGÓLNEGO NIE WYPEŁNIA SIĘ
  • wnioski po terminie można składać jedynie w uzasadnionych sytuacjach( np. pobyt w szpitalu)

Pedagog szkolny Joanna Kaflowska