STYPENDIUM SZKOLNE ROK SZKOLNY 2020/ 2021

Wzory dokumentów stypendialnych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jelenia Góra, adres linku: http://bip.jeleniagora.pl/artykul/158/655/stypendia-szkolne lub u pedagoga szkolnego,

  • kryterium dochodowe na członka rodziny  wynosi 528,00 zł,
  • miejsce składania wniosku następuje w szkole najstarszego dziecka nie później niż  do dnia 15 września 2020 r.,
  • stypendium zostanie przekazane wyłącznie na rachunek bankowy wnioskodawcy.