„STOP WYPALANIU TRAW”

Regulamin konkursu plastycznego dla klas I-III

  1. CELE KONKURSU:

– podniesienie poziomu świadomości dzieci dotyczącej zagrożeń oraz szkód powstałych na skutek wypalania traw,

– łączenie wiedzy i świadomości ekologicznej z działaniami artystycznymi.

  • UCZESTNICY:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III.

  • KRYTERIA PRACY KONKURSOWEJ:

– forma pracy: plakat,

– format A3, A4

– technika wykonania; dowolna,

– zgodność z tematyką konkursu,

– praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: 

  • imię i nazwisko ucznia,
  • klasę, do której uczęszcza uczeń.
  • TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do 8.06.2022r.

– prace przechodzą na własność Organizatora.

  • ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

– autorzy prac, które zajmą I, II i III miejsce oraz prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,

– informacje o wynikach konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy organizatorzy konkursu: A. Bobowska, M.Wiśniewska, I. Zając.