Rekrutacja do szkół podstawowych 2022/2023

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

informujemy, że na stronie Miasta Jeleniej Góry zostało opublikowane Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2022/2023.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj