„Poznaj Polskę” – wycieczka do Warszawy

W dniach 19-21 października 2022 r. uczniowie klas 8a i 8c wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Wycieczka otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. Na potrzeby organizacji wycieczki w ramach tego rozpoznano i określono możliwości, jakie daje projekt ,,Poznaj Polskę” i wybrano miejsca ciekawe turystycznie, historycznie i edukacyjnie w Warszawie. Podczas wycieczki uczniowie wraz z opiekunami podziwiali i poznali:

1. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

2. Muzeum Powstania Warszawskiego.

3. Centrum Nauki Kopernik.

4. Zamek Królewski w Warszawie.

5. Zabytkową Ścianę Byłego Getta Żydowskiego.

6. Łazienki Królewskie.

Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” uatrakcyjniono proces edukacyjny uczniów poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Wspomogło to realizację podstawy programowej dla szkoły podstawowej.

Barbara Bogdanowicz, Marcin Koperek, Robert Lewiński, Karolina Łysko