„Poznaj Polskę” – wycieczka do Tarnowskich Gór, Krakowa i Wieliczki.

W dniach 7-9 czerwca 2022 r. uczniowie klas 7a, 7d i 8a wraz
z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce do Tarnowskich Gór, Krakowa i Wieliczki. Wycieczka otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. Na potrzeby organizacji wycieczki  w ramach tego projektu pierwszym działaniem było rozpoznanie i określenie możliwości, jakie daje projekt ,,Poznaj Polskę” i wybranie miejsc ciekawych turystycznie, historycznie i edukacyjnie. Dlatego wybrane zostały Tarnowskie Góry, Kraków i Wieliczka. W w dalszej części podczas wycieczki uczniowie wraz z przewodnikami i opiekunami podziwiali i poznawali:  

1. Podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni “Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich górach.

2. Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem.

3. Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki.

4. Muzeum Historyczne Miasta Kraków.

5. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

6. Kopalnię soli “Wieliczka”.

Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” uatrakcyjniono proces edukacyjny dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Wspomogło to realizację podstawy programowej dla szkoły podstawowej. Była to nauka oparta na praktycznym odkrywaniu śladów historii, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności w praktycznym środowisku edukacyjnym. 

Natalia Koperek, Jolanta Wójtowicz – Kut, Marcin Koperek, Robert Lewiński