„Poznaj Polskę” – wycieczka do Krakowa.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Nasi uczniowie całkowicie podzielają tę opinię, zwłaszcza teraz, gdy mieli okazję poznać bliskie nam, ciekawe miejsca Krakowa.

W dniach 13-15 grudnia 2021 r. uczniowie klas 7d, 7e oraz 8b wraz
z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce do Krakowa. Wycieczka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”. Na potrzeby organizacji wycieczki  w ramach tego projektu pierwszym działaniem było rozpoznanie i określenie możliwości, jakie daje projekt ,,Poznaj Polskę” i wybranie miejsc ciekawych turystycznie, historycznie i edukacyjnie. Dlatego wybrany został Kraków. W czasie wycieczki wraz z krakowskimi przewodnikami uczniowie podziwiali historyczne zabytki Krakowa. Były to między innymi:  Kraków – historyczny zespół miasta, Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki, Muzeum Historyczne Miasta Kraków, Muzeum Narodowe
w Krakowie, Sukiennice, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem.

Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” uatrakcyjniono proces edukacyjny dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Wspomogło to realizację podstawy programowej dla szkoły podstawowej. Była to nauka oparta na praktycznym odkrywaniu śladów historii, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności w praktycznym środowisku edukacyjnym.