Portret Stefana Żeromskiego i “spotkanie z pisarzem”- szkolny konkurs plastyczny dla klas 3

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym  

,,Portret Stefana Żeromskiego’’. Wraz z konkursem zorganizowaliśmy spotkanie z każdą klasą III podczas którego Pan Tomasz Balik przedstawił i omówił uczniom życie i twórczość pisarza. Poniżej regulamin konkursu:

  • Konkurs dla uczniów klas III.
  • Prace przynosimy do sali 303.
  • Termin oddawania prac upływa 31 marca 2021 r.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły 7 kwietnia 2021 r.
  • Prace należy wykonać samodzielnie.
  • Format oraz technika wykonania pracy dowolna.
  • Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody!
  • Uczestnik konkursu zgadza się na pozostawienie wykonanej pracy organizatorom i dalszą jej prezentacje, m.in. w Książnicy Karkonoskiej, w Muzeum S. Żeromskiego w Nałęczowie oraz na stronie Facebooka poświęconej osobie S. Żeromskiego.

Zapraszamy!

Organizatorzy: Tomasz Balik, Patrycja Turczyńska