Portret Leopolda Tyrmanda – międzyszkolny konkurs plastyczny.

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym:

,,Portret Leopolda Tyrmanda’’ dla klas I-III.

I. REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeprowadzony będzie dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

2. Uczniowie samodzielnie przygotują pracę plastyczną: ,,Portret Leopolda Tyrmanda’’:

– technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika komputerowa, techniki mieszane,

– format pracy nie mniejszy niż A4.

3. Zdjęcie lub skan pracy plastycznej należy przesłać na adres mailowy: pturczynska@wp.pl.

4. Konkurs trwa do dnia 4 grudnia 2020 r. Każda praca powinna być opatrzona nazwiskiem i imieniem autora, klasą, nazwiskiem opiekuna oraz nazwą szkoły. Prace te nie mogą być zbiorowe.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 grudnia 2020 r. na stronie internetowej szkoły.

6. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrody i dyplomy należy odebrać osobiście w miejscu i terminie podanym przez organizatora.

7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

8. Wysłanie pracy na konkurs wiąże się z wyrażeniem zgody na opublikowanie prac konkursowych oraz danych ich autorów na wystawie w naszej szkole oraz na jej stronie internetowej.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: pturczynska@wp.pl.

Osobą organizującą konkurs jest:
Patrycja Turczyńska