„Pies najwierniejszym przyjacielem człowieka” Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

REGULAMIN

Organizator: Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie

Cele konkursu:

– prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej,

– uwrażliwienie na potrzeby naszych czworonożnych przyjaciół,

– zainteresowanie dzieci i młodzieży wyrażaniem emocji poprzez aktywność plastyczną,

– prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki oraz wymiana doświadczeń i poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik.

Temat prac:

Rok 2022 na Litwie został ogłoszony rokiem dobrostanu zwierząt, a temat psa jest bardzo chętnie podejmowany przez młodych adeptów sztuk plastycznych, stąd temat tegorocznej edycji konkursu to: “Pies najwierniejszym przyjacielem człowieka”.

Pies – symbol wierności i przyjaźni – od bardzo dawna był tematem w sztuce. W kulturach wielu narodów jest wiele pięknych tego przykładów. Każde dziecko marzy o tym, aby mieć przy sobie czworonożnego przyjaciela. Pies, uważany za najwierniejszy ze świata zwierząt, spełnia dziecięce pragnienia i marzenia w tym zakresie. Przekażcie środkami plastycznymi, jak bardzo jesteście uwrażliwieni na potrzeby czworonożnych przyjaciół, nie tylko tych domowych „kanapowców”, ale też bezdomnych, chorych, żyjących w schronisku dla zwierząt. Pochwalcie się też swoimi pieskami, rasowymi i kundelkami, jak bawicie się z nimi i opiekujecie. Pamiętajcie też, że wiele psów służy człowiekowi – pracują jako przewodnicy niewidomych, szukają poszkodowanych w kataklizmach i klęskach żywiołowych, pilnują gospodarstw domowych na wsi. Jednak nie każdy pies ma swoje legowisko i zawsze pełną miskę w ciepłym domu, niektóre całe swoje życie spędzają przywiązane łańcuchami do budy.

Zachęcając do udziału w konkursie chcielibyśmy, abyście mieli świadomość, że pies czy kot to nie rzecz, ale istota, która czuje. Liczymy, że chętnie zaprezentujecie nam swój talent, wykażecie się kreatywnością i wrażliwością. Czekamy na Wasze prace!

Warunki uczestnictwa:

– konkurs kierowany jest do wychowanków przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, klubów i świetlic,

– szkoły i placówki mogą wysyłać nieograniczoną ilość prac wykonanych w dowolnej technice na podłożu papierowym (bez grafiki komputerowej),

– prace nie mogą być rolowane lub składane,

– format minimalny A3, maksymalny A2,

– prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, jego wiek, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora, adres placówki wysyłającej prace, telefon kontaktowy,

– do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Brak powyższych dokumentów i niepełne wypełnienie karty zgłoszenia spowoduje niedopuszczenie pracy do konkursu,

– autorem pracy może być tylko 1 osoba,

– organizator konkursu nie zwraca nadesłanych i dostarczonych prac, wszystkie prace przechodzą na własność organizatora,

– organizator konkursu zastrzega sobie prawo do eksponowania prac nagrodzonych i wyróżnionych w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i artystycznym,

– organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego przekazania nagrodzonych i wyróżnionych prac innym podmiotom lub osobom fizycznym w celu popularyzowania i promocji sztuki.

Termin składania prac: do 29 kwietnia 2022 r. – świetlica szkolna (sala 306). Prace po terminie nie będą przyjmowane ze względu na wysyłkę prac do Organizatora konkursu!

Ocena:

Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat.

Wyniki konkursu będą opublikowane na www.prawobrzeze.org.pl i Fb Fundacji do 31 maja 2022 r.

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród przewidziane są 11 czerwca 2022 r. – podczas imprezy plenerowej „Powitanie lata” na osiedlu Słonecznym w Szczecinie .

W przypadku nieobecności laureatów nagrody zostaną przesłane drogą pocztową przesyłką ekonomiczną na koszt odbiorcy.

Wystawa zorganizowana zostanie zorganizowana w Klubie Osiedlowym „Dąb”, następnie przekazana do innych instytucji publicznych. Wystawę obejrzą także internauci za pośrednictwem FB Fundacji.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Konkurs współfinansowany ze środków Miasta Szczecin w ramach zadania „Amatorski Ruch Artystyczny na Prawobrzeżu 2022”

Koordynatorzy: Magdalena Ochota, Roksana Pławucka- Czyżyk, Karolina Cieplicka