Ósmoklasiści z wizytą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Dzięki uprzejmości Pani Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Sędzi Agnieszce Kałużnej-Rudowicz, nasi uczniowie mogą uczestniczyć w ciekawych i pożytecznych zajęciach.

Tematem  przewodnim spotkań w styczniu 2023 r. było przestrzeganie prawa przez młodzież  i konsekwencje jego łamania. Uczniowie mogli również zapoznać się  z funkcjonowaniem Sądu Rodzinnego.

   Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w spotkaniach.