Ósmoklasiści pisali egzamin

Punktualnie o godz. 9.00 we wtorek, środę i czwartek, w dniach 24-26 maja br. ósmoklasiści przystąpili do egzaminów.

Jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do egzaminu, który jest pierwszym, poważnym sprawdzianem dla każdego ucznia. Wzorem ubiegłych lat należało wykazać się wiedzą i umiejętnościami z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. 

Do egzaminów przystąpiło 118 uczniów z pięciu klas ósmych. Dwóch z nich, ze względu na zdobycie tytułu laureata wojewódzkiego konkursu “zDolny Ślązak”, zostało zwolnionych z egzaminu z języka angielskiego i języka niemieckiego.

Poniżej prezentujemy fotografie uwieczniające egzamin ósmoklasisty w 2022r.

Galeria