ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY w roku szkolnym 2019/2020

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY w roku szkolnym 2019/2020
1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO.
1. Rozpoczęcie roku szkolnego. 02.09.2019
2. Zimowa przerwa świąteczna. 23.12.2019 – 31.12.2019
3. Zakończenie I półrocza. 31.01.2020
4. Ferie zimowe. 10.02.2020 – 23.02.2020
5. Wiosenna przerwa świąteczna. 09.04.2020 – 14.04.2020
6. Egzamin ósmoklasisty. 21.04.2020 – 23.04.2020
7. Zakończenie roku szkolnego. 26.06.2020
8. Ferie letnie. 27.06.2020 – 31.08.2020
9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
(do zaopiniowania przez RP, RR, SU) 02.01.2020 (czwartek)
03.01.2020 (piątek)
20.04.2020 (poniedziałek)
21.04.2020 (wtorek)
22.04.2020 (środa)
23.04.2020 (czwartek)
24.04.2020 (piątek)
12.06.2020 (piątek)

2. TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI.
zebrania ogólne konsultacje
1. 10/17.09.2019 29.10.2019
2. 26.11.2019 17.12.2019
3. 28.01.2020 24.03.2020
4. 12.05.2020 09.06.2020