Organizacja pracy szkoły w dniach 20 – 24 kwietnia br.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, odwołane zostają dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminie od 20 do 24 kwietnia bieżącego roku. W tych dniach zdalne nauczanie będzie prowadzone według aktualnego planu.

Komunikat w sprawie terminu egzaminu ósmoklasisty zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem jego przeprowadzenia, wówczas poinformuję Państwa o szczegółach jego organizacji.

Pozostajemy dostępni w godz. 8.00 – 15.00. We wszystkich sprawach, należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo.

Telefony: 757 649 475 wew. 10, 508 665 705

e-mail: dychajg@wp.pl

 

Paweł Domagała