Międzyszkolny konkurs plastyczny ,,Portret Leopolda Tyrmanda – wyniki

W dniu 4 grudnia 2020 r. zakończył się międzyszkolny konkurs plastyczny: ,,Portret Leopolda Tyrmanda’’. Konkurs ten miał na celu:

  • Propagowanie twórczości Leopolda Tyrmanda.
  • Przedstawienie portretu polskiego pisarza, publicysty i popularyzatora jazzu w Polsce.
  • Zachęcanie uczniów do inwencji twórczej.
  • Doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej oraz wyszukiwania informacji w różnych źródłach.
  • Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.
  • Rozbudzanie zainteresowań najnowszą historią Polski.

Wyniki konkursu:

I miejsce: Kacper Ż. 2b SP10

II miejsce:  Szymon O. 2b SP10 oraz Lena J. 2b SP10

III miejsce: Jakub Cz. 1a SP10 oraz Liliana G. 2b SP10

Wyróżnienia:

Wiktor D. 2b SP10

Wiktoria K. 2b SP10

Hanna Ł. 2b SP10

Oliwia U. 2b SP10

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

W sprawie nagród i dyplomów organizator konkursu będzie kontaktował się z laureatami po 17 stycznia 2021 r.

Patrycja Turczyńska