Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest od 1992 roku na całym świecie 3 grudnia. Celem Dnia Osób Niepełnosprawnych jest upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku. ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób. Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.
W naszej szkole tego dnia uczniowie z klasy 7b i 7d podczas lekcji Wychowanie do życia w rodzinie tworzyli kartki urodzinowe dla niepełnosprawnego chłopca z okazji jego czwartych urodzin. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem. Stworzyli wspaniałe kartki z wyjątkowymi życzeniami płynącymi prosto z serca.
Opracowała: Karolina Łysko

Galeria