Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2 IX 2019

Godzina 8.30 klasy IV,VII,VIII

Godzina 9.15 klasy V -VI

Godzina 10.00 klasy I – III