Informacja o organizacji opieki stomatologicznej nad uczniami.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze informuje, że opiekę stomatologiczną dla uczniów klas I – VIII świadczy lekarz stomatologii – Pani Danuta Śliwa. Miejscem udzielania świadczeń stomatologicznych dla uczniów Szkoły jest gabinet stomatologiczny przy ul. Piłsudskiego 23 w Jeleniej Górze (budynek dawnego gimnazjum, obecnie SP 2).
Harmonogram pracy gabinetu stomatologicznego:
1. poniedziałki w godz. 9.00 – 14.00
2. wtorki w godz. 9.00 – 14.00
3. środy w godz. 9.00 – 14.00
4. piątki w godz. 9.00 – 14.00
Uczniowie są przyjmowani na bieżąco, nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji. Podczas pierwszej wizyty niezbędna jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna dziecka ze względu na konieczność wyrażenia zgody przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078) profilaktyczna opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców. Prawo do wyrażenia sprzeciwu należy złożyć w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

Wszelkich informacji udziela lekarz – Danuta Śliwa pod numerem telefonu: 663 051 808.

Dyrektor SP 10
Paweł Domagała