Informacja dot. bezpieczeństwa SARS-Cov-2

Szanowni Państwo,

informujemy, że potwierdzony został pierwszy przypadek zachorowania ucznia naszej szkoły na koronawirusa SARS-CoV-2.

Mając na względzie ochronę zdrowia całej społeczności szkolnej wraz z rodzinami i bliskimi oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i nauki, Dyrektor Szkoły podjął szereg czynności mających na celu zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się COVID-19 zgodnych z wymogami i wytycznymi NFZ oraz Sanepid-u.

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389) oraz rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm. w 2020 r. poz. 1386) wprowadzamy kształcenie w formie hybrydowej.

Wobec powyższego zajęcia w klasie 1a będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dla pozostałych uczniów nauka w szkole prowadzona jest w trybie stacjonarnym.

W przypadku, gdy zauważą Państwo u siebie, współpracowników lub swoich bliskich gorączkę, kaszel, duszności lub problemy z oddychaniem, bóle mięśni i głowy, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie telefoniczne stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się do oddziału zakaźnego. W sytuacji, gdy powyższe objawy zostaną dostrzeżone na terenie szkoły należy bezzwłocznie poinformować o tym Dyrektora Szkoły.

Jednocześnie przypominamy o stosowaniu procedur wewnątrzszkolnych oraz podstawowych zasad ograniczających zakażenie koronawirusem:

dla Rodziców:

 • Dziecko źle się czuje? Powinno zostać w domu

Zauważyłeś u swojego dziecka niepokojące objawy? Dziecko skarży się na złe samopoczucie? W takiej sytuacji nie posyłaj go do szkoły. Poinformuj również placówkę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.

 • Jeśli ktokolwiek z Twoich najbliższych, zamieszkujących razem ma objawy zakażenia

nie posyłaj dziecka do szkoły

 • Przestrzegaj zasad ustalonych przez szkołę

Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli, szkoła może wprowadzić wewnętrzne zasady. Stosuj się ze swoim dzieckiem do nowych reguł. Dzięki temu chronicie siebie i innych.

 • Tylko niezbędne rzeczy w plecaku

Zadbaj o to, żeby Twoje dziecko zabrało do szkoły wszystko co jest mu niezbędne – tak, aby nie musiało pożyczać książki lub długopisu od kolegów.  Ważne jednak, żeby ograniczyć w plecaku dodatkowe, niepotrzebne przedmioty.

 • Rozmawiajcie o nowych zasadach

Nowa organizacja roku szkolnego może być nie do końca zrozumiała szczególnie dla młodszych uczniów. Dlatego rozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat nowych zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w czasie lekcji, ale także po nich. Wytłumacz mu, że dzięki ich przestrzeganiu szybciej powrócimy do normalności.

 • Rozważcie spacer i spędzanie czasu na świeżym powietrzu

Jeżeli szkoła jest niedaleko Waszego domu, zrezygnuj z komunikacji miejskiej. Razem
z dzieckiem zróbcie sobie spacer w drodze do szkoły. W miarę możliwości spędzajcie też wolny czas na świeżym powietrzu.

Dla ucznia:

 • Źle się czujesz? Zostań w domu

Jeżeli masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby – nie idź do szkoły i zostań w domu. Poczułeś się źle w trakcie lekcji lub na przerwie? Koniecznie poinformuj o tym nauczyciela.

 • Myj i dezynfekuj ręce

Pamiętaj o dezynfekowaniu i myciu rąk. Nie dotykaj nosa, oczu i ust.

 • Zachowaj bezpieczną odległość

Aby chronić siebie i innych w miarę możliwości zachowuj bezpieczną odległość od koleżanek, kolegów czy nauczycieli. Na korytarzu zakryj usta i nos.

 • Nie podawaj ręki na powitanie

Tymczasowo zrezygnuj z podawania ręki na powitanie swoim koleżankom i kolegom – uśmiech i miłe słowo zdecydowanie wystarczą!

 • Nie pożyczaj!

Używaj swoich podręczników i przyborów – staraj się ich nie pożyczać od innych osób.

Przestrzeganie powyższych zasad jest naszym wspólnym dobrem, toteż ich stosowanie należy traktować priorytetowo i z należytą uwagą.

Paweł Domagała