Informacja dot. bezpieczeństwa SARS-Cov-2

Szanowni Państwo,

informujemy, że potwierdzony został przypadek zachorowania ucznia naszej szkoły na koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Mając na względzie ochronę zdrowia całej społeczności szkolnej wraz z rodzinami i bliskimi oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i nauki, Dyrektor Szkoły podjął szereg czynności mających na celu zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się COVID-19 zgodnych z wymogami i wytycznymi NFZ oraz Sanepid-u.

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389) oraz rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm. w 2020 r. poz. 1386) wprowadzamy kształcenie w formie hybrydowej.

 

Wobec powyższego zajęcia w klasach IV-VIII w dniach 23 i 26 października br. będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dla uczniów klas I-III nauka oraz zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzona będzie w trybie stacjonarnym.

Paweł Domagała