Elektrośmieci

W dniach 23 – 24 września w naszej szkole odbyła się zbiórka odpadów problemowych w ramach corocznych działań mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zorganizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o.

Tematyka akcji dotyczyła promowania prawidłowych praktyk postępowania  ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami   i akumulatorami.

Dziękujemy uczniom, wychowawcom, nauczycielom i rodzicom za wkład włożony w tę akcję. Cieszymy się, że los naszej planety nie jest nikomu obcy.

K. Kaflowska, K.Kuszaj, K.Nazdrowicz z klasą 8a