“Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach”

Harmonogram (plan)
zajęć w ramach projektu
  ,,Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach”

 Szkoła Podstawowa  nr 10

                      w okresie od 6.03.2023 r. do 31.03.2023 r.                               

                                                          

Nazwa zajęć

Nr zadania
/pozycja

Liczba uczniów

Imię i nazwisko
prowadzącego

Termin zajęć
/DATA/

Termin
zajęć  /GODZINA OD… DO…/

Liczba godzin

                    

Sala

Wsparcie
uczniów ze specjalnymi potrzebami

Indywidualne
zajęcia z pedagogiem

 

Zadanie nr 1

pozycja 2

1

Joanna Kaflowska

6.03.2023 r.

15.15 – 16.00

1

211

1

Joanna Kaflowska

8.03. 2023 r.

8.00 – 8.45

1

211

1

Joanna Kaflowska

9.03. 2023 r.

8.00 – 8.45

1

211

1

Joanna Kaflowska

13.03. 2023 r.

12.30 – 13.15

1

211

1

Joanna Kaflowska

13.03. 2023 r.

15.15 – 16.00

1

211

1

Joanna Kaflowska

14.03.2023 r.

8.00 – 8.45

1

211

1

Joanna Kaflowska

14.03. 2023 r.

12.30 – 13.15

1

211

1

Joanna Kaflowska

14.03.2023 r.

14.30 – 15.15

1

211

1

Joanna Kaflowska

14.03.2023 r.

15.15 – 16.00

1

211

1

Joanna Kaflowska

16.03.2023 r.

8.00 – 8.45

1

211

1

Joanna Kaflowska

20.03. 2023 r.

12.30 – 13.15

1

211

1

Joanna Kaflowska

21.03. 2023 r.

8.00 – 8.45

1

211

1

Joanna Kaflowska

21.03.2023 r.

12.30 – 13.15

1

211

1

Joanna Kaflowska

21.03.2023 r.

14.30 – 15.15

1

211

1

Joanna Kaflowska

21.03.2023 r.

15.15 – 16.00

1

211

1

Joanna Kaflowska

23.03. 2023 r.

8.00 – 8.45

1

211

1

Joanna Kaflowska

28.03.2023 r.

14.30 – 15.15

1

211

1

Joanna Kaflowska

28.03.2023 r.

15.15 – 16.00

1

211

 

Warsztaty
międzykulturowe i zajęcia integracyjne Warsztaty
artystyczno-plastyczno-historyczno-regionalne

Zadanie nr 2

pozycja 2

8

Beata Chmielewska

8.03.2023 r.

13.40 – 14.25

1

102

8

Beata Chmielewska

15.03.2023 r.

13.40 – 14.25

1

102

8

Beata Chmielewska

22.03.2023 r.

13.40 – 14.25

1

102

8

Beata Chmielewska

29.03.2023 r.

13.40 – 14.25

1

102

 

Warsztaty
międzykulturowe i zajęcia integracyjne Warsztaty plastyczno-regionalne

 

Zadanie nr 2

pozycja 2

8

Adriana Pogorzelska

8.03.2023 r.

12.45 – 13.30

1

111

8

Adriana Pogorzelska

15.03.2023 r.

12.45 – 13.30

1

111

8

Adriana Pogorzelska

22.03.2023 r.

12.45 – 13.30

1

111

8

Adriana Pogorzelska

29.03.2023 r.

12.45 – 13.30

1

111

 

Warsztaty
międzykulturowe i zajęcia integracyjne Warsztaty plastyczno-regionalne

 

Zadanie nr 2

pozycja 2

8

Katarzyna Kuszaj

8.03.2023 r.

13.40 – 14.25

1

208

8

Katarzyna Kuszaj

15.03.2023 r.

13.40 – 14.25

1

208

8

Katarzyna Kuszaj

22.03.2023 r.

13.40 – 14.25

1

208

8

Katarzyna Kuszaj

29.03.2023 r.

13.40 – 14.25

1

208

w okresie od 1.04.2023 r. do 30.04.2023 r.

Nazwa zajęć

Nr zadania /pozycja

Liczba uczniów

Imię i nazwisko prowadzącego

Termin zajęć /DATA/

Termin zajęć  /GODZINA OD… DO…/

Liczba godzin

                    

Sala

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami

Indywidualne zajęcia z pedagogiem

Zadanie nr 1

pozycja 2

1

Joanna Kaflowska

3.04.2023 r.

8.00 – 8.45

1

212

1

Joanna Kaflowska

3.04.2023 r.

12.45 – 13.30

1

212

1

Joanna Kaflowska

4.04.2023 r.

14.35 – 15.20

1

212

1

Joanna Kaflowska

4.04.2023 r.

15.20 – 16.05

1

212

1

Joanna Kaflowska

5.04.2023 r.

11.45 – 12.30

1

212

1

Joanna Kaflowska

12.04.2023 r.

11.45 – 12.30

1

212

1

Joanna Kaflowska

13.04.2023 r.

8.00 – 8.45

1

212

1

Joanna Kaflowska

13.04.2023 r

11.45 – 12.30

1

212

1

Joanna Kaflowska

14.04.2023 r.

8.00 – 8.45

1

212

1

Joanna Kaflowska

14.04.2023 r.

11.45 – 12.30

1

212

1

Joanna Kaflowska

14.04.2023 r.

12.45 – 13.30

1

212

1

Joanna Kaflowska

17.04.2023 r.

8.00 – 8.45

1

212

1

Joanna Kaflowska

17.04.2023 r.

10.45 – 11.30

1

212

1

Joanna Kaflowska

17.04.2023 r.

12.45 – 13.30

1

212

1

Joanna Kaflowska

18.04.2023 r.

8.00 – 8.45

1

212

1

Joanna Kaflowska

19.04.2023 r

11.45 – 12.30

1

212

1

Joanna Kaflowska

20.04.2023 r

8.00 – 8.45

1

212

1

Joanna Kaflowska

21.04.2023 r

8.00 – 8.45

1

212

1

Joanna Kaflowska

21.04.2023 r

12.45 – 13.30

1

212

1

Joanna Kaflowska

27.04.2023 r

8.00 – 8.45

1

212

1

Joanna Kaflowska

28.04.2023 r

8.00 – 8.45

1

212

1

Joanna Kaflowska

28.04.2023 r

12.45 – 13.30

1

212

Warsztaty międzykulturowe i zajęcia integracyjne Warsztaty artystyczno-plastyczno-historyczno-regionalne

Zadanie nr 2

pozycja 2

8

Beata Chmielewska

5.04.2023 r.

13.40 – 14.25

1

102

8

Beata Chmielewska

12.04.2023 r.

13.40 – 14.25

1

102

8

Beata Chmielewska

19.04.2023 r.

13.40 – 14.25

1

102

8

Beata Chmielewska

26.04.2023 r.

13.40 – 14.25

1

102

Warsztaty międzykulturowe i zajęcia integracyjne Warsztaty plastyczno-regionalne

 

Zadanie nr 2

pozycja 2

8

Adriana Pogorzelska

5.04.2023 r.

12.45 – 13.30

1

109

8

Adriana Pogorzelska

12.04.2023 r.

12.45 – 13.30

1

109

8

Adriana Pogorzelska

19.04.2023 r.

12.45 – 13.30

1

109

8

Adriana Pogorzelska

26.04.2023 r.

12.45 – 13.30

1

109

Warsztaty międzykulturowe i zajęcia integracyjne Warsztaty plastyczno-regionalne

 

Zadanie nr 2

pozycja 2

8

Katarzyna Kuszaj

12.04.2023 r.

13.40 – 14.25

1

208

8

Katarzyna Kuszaj

19.04.2023 r.

13.40 – 14.25

1

208

8

Katarzyna Kuszaj

26.04.2023 r.

13.40 – 14.25

1

208