“Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach”

Harmonogram(plan)
zajęć w ramach projektu
  ,,Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach”  Szkoła
Podstawowa  nr 10

            

 

 

Harmonogram(plan) zajęć w ramach projektu  ,,Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach”

                                                                        w okresie wrzesień – listopad 2023r. 

Nazwa zajęć

Zad.nr.

Liczba godzin
zrealizowanych

Imię i Nazwisko
os.  prowadzącej

Dzień(data) i godz. zajęć
od – do

Łączna ilość godzin

 

2

1

Beata Chmielewska

5 IX

13.40 – 14.25

1

Warsztaty międzykulturowe i zajęcia integracyjne Warsztaty artystyczno-plastyczno-historyczno-regionalne

2

1

Beata Chmielewska

9 IX

wycieczka

8

2

1

Beata Chmielewska

12 IX

13.40 – 14.25

1

2

1

Beata Chmielewska

19 IX

13.40 – 14.25

1

2

1

Beata Chmielewska

30 IX

wycieczka

8

2

1

Beata Chmielewska

28 X

wycieczka

8

2

1

Beata Chmielewska

4 XI

wycieczka

8

Warsztaty międzykulturowe i zajęcia integracyjne Warsztaty plastyczno-regionalne

 

2

1

Adriana Pogorzelska

5 IX

13.40 – 14.25

1

2

1

Adriana Pogorzelska

9 IX

wycieczka

8

2

1

Adriana Pogorzelska

12 IX

13.40 – 14.25

1

2

1

Adriana Pogorzelska

19 IX

13.40 – 14.25

1

2

1

Adriana Pogorzelska

30 IX

wycieczka

8

2

1

Adriana Pogorzelska

28 X

wycieczka

8

2

1

Adriana Pogorzelska

4 XI

wycieczka

8

Warsztaty międzykulturowe i zajęcia integracyjne Warsztaty plastyczno-regionalne

2

1

Katarzyna Kuszaj

6 IX

13.40 – 14.25

1

2

1

Katarzyna Kuszaj

9 IX

wycieczka

8

2

1

Katarzyna Kuszaj

13 IX

13.40 – 14.25

1

2

1

Katarzyna Kuszaj

20 IX

13.40 – 14.25

1

2

1

Katarzyna Kuszaj

27 IX

13.40 – 14.25

1

2

1

Katarzyna Kuszaj

30 IX

wycieczka

8

2

1

Katarzyna Kuszaj

28 X

wycieczka

8

2

1

Katarzyna Kuszaj

4 XI

wycieczka

8

 

 

 

 

 

 

106