Międzynarodowy Dzień Kropki w naszej szkole

Dzień Kropki obchodzony na całym świecie 15 września, to okazja, aby uczniowie klas 4-8 naszej szkoły mogli zapoznać się z alfabetem Braille’a.

Jego twórca, Ludwik Braille urodził się w 1809 roku we Francji. Na skutek nieszczęśliwego wypadku stracił wzrok w wieku 3 lat. Jako kilkunastoletni chłopiec opracował metodę zapisywania liter za pomocą kropek. Z jego pomysłu korzystają osoby niewidome do dzisiaj.

Szczegóły tej metody przedstawili uczniom nauczyciele matematyki na swoich lekcjach. Podczas zajęć można było zapisać i odczytać hasła zapisane kropkami, a podczas przerw miała miejsce zabawa terenowa przygotowana we współpracy z Samorządem Uczniowskim.

Na terenie szkoły ukryte zostały hasła zapisane alfabetem Braille’a. Zadanie polegało na znalezieniu jak największej ich liczby, rozkodowanie i ułożenie w kolejności alfabetycznej.