Pedagodzy szkolni dla uczniów i rodziców.

Drodzy Rodzice i Uczniowie.

Informuję, że pedagodzy szkolni świadczą zdalną pracę
dla uczniów w zakresie:
-wspierania uczniów w trudnościach związanych z organizacją samodzielnej pracy
w domu,
-rozwijaniem aktywności ze szczególnym uwzględnieniem aktywności szkolnej,
-zwiększenia motywacji do nauki i samodzielnej pracy,
-łagodzenia napięć emocjonalnych oraz ich niwelowania,
-sposobów radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych,
-wspierania uczniów w poszukiwaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz konstruktywnego spędzania  czasu wolnego,
-pomocy w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów,

dla rodziców w zakresie:
-konsultacji trudności wychowawczych oraz sposobów ich rozwiązywania/ łagodzenia,
-wzmacniania, budowania więzi i prawidłowych relacji rodzinnych,
-udzielania porad w zakresie radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z sytuacji kryzysowych.

Kontakt z pedagogami Joanną Kaflowską i Barbarą Jewtuszek jest możliwy
za pomocą dziennika elektronicznego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Zachęcam do współpracy, kontaktu i konsultacji.